Ijskast

Plaats reactie
Alex & Martine
moderator
moderator
Berichten: 6641
Lid geworden op: 17 dec 2009, 16:26
woonstreek: Sint-Niklaas
Motorhome merk en type: Knaus Boxstar Freeway

Ijskast

Bericht door Alex & Martine »

met dank aan:
http://www.bakhuiskoudetechniek.nl/caravankoelkasten
met de afbeeldingen:
Absorptieprincipe.doc
Absorptieprincipe


De werking van de koelkast berust op het absorptie- of op het compressorprincipe. Beide principes hebben voor en nadelen. Nadelen absorptieprincipe ten opzichte van het compressorprincipe:

koelt bij buitentemperaturen > 30° C minder;
een relatief traag werkend systeem;
het rendement is minder groot;
naar verhouding meer energie verbruik.


Het grote voordeel: de werking is erg stil

Een compressorkoelkast koelt sneller. Binnen enkele minuten is de ingestelde koeltemperatuur bereikt. Het rendement en het energie verbruik is verhoudingsgewijs gunstiger.
Een nadeel: de compressorkoelkast maakt meer lawaai.
Omdat de absorptiekoelkast in caravans en campers het meest wordt toegepast volgt hier een beschrijving van dit type.


Werkingsprincipe

De koelkast kan op 230 Volt, 12 Volt of op gas werken. Uiteraard niet op alle drie bronnen tegelijk. Er is dus warmte nodig. Toch vreemd eigenlijk. Hoe komt het nu dat warmte voor koeling zorgt.
Onder in de verticale pijp 1 (zie middelste afbeelding) zit een kookvat dat gevuld is met een oplossing van water en ammoniak. De verwarmingselementen (220 V, 12 V of gas) verwarmen het kookvat. Zie linker afbeelding. De aanwezige ammoniak verdampt. Het water verdampt ook, maar mag niet verder in het circuit komen. Vlak voor de condensor 2 loopt het water terug in de ammoniak oplossing. Het ammoniakgas loopt verder door de condensor 2 waarin het ammoniak condenseert tot vloeibare ammoniak. De vloeibare
ammoniak loopt vervolgens door een dun buisje om daarna in een grote ruimte plotseling "vrij" gelaten te worden. Deze ruimte is de verdamper waarin alle druppeltjes ammoniak verdampen. Voor dit proces is warmte nodig, die aan de omgeving wordt onttrokken.
Dit proces is te vergelijken met het verdampen van een aceton op de hand, de grote ruimte. De hand wordt ter plaatse koud doordat er warmte aan de omgeving wordt onttrokken om de aceton te verdampen. De vloeistof in de verdamper verdampt tot ammoniakgas dat via de absorber, waarin zich waterdamp bevindt, naar het absorbtievat stroomt. Dit vat is gevuld met water. Ammoniakgas lost op in water. Daar het absorbtievat in verbinding staat met het kookvat wordt het ammoniak, door de toegevoerde warmte uit het water verdreven. Het proces begint weer opnieuw.


De Brander

Deze zit onderaan de schoorsteen gemonteerd. Het toegevoerde gas wordt door een elektrode (bougie) ontstoken. De brander verhit de thermokoppel, dat via het veiligheidsventiel de gastoevoer verzekert. Wanneer de vlam dooft zorgt de thermokoppel ervoor dat de gastoevoer direct stopt.

Schoorsteen reinigen
Optimale toevoer van warmte is nodig om de koelkast goed te laten koelen. De brander en schoorsteen moeten dan ook goed schoon zijn en de afstelling van de brander moet correct zijn. Een keer per jaar moeten deze onderdelen schoon worden gemaakt.1. Brander
2. Inspuiter
3. Bougie
4. Branderbuis
5. WarmteverdelerIn de branderbuis van de schoorsteen hangt aan een draad een metalen spiraal. Deze zorgt ervoor dat de warmte van de verbrandingsgassen zich gelijkmatig verdeeld waardoor het kookvat optimaal wordt verhit. Vaak zit op het spiraal een roetlaag aangekoekt. De verdeling van warmte komt hierdoor in gevaar. Op eenvoudige wijze is het spiraal uit de branderbuis te lichten, waarna met een borsteltje de roetlaag kan worden verwijderd. Let er wel op dat er geen roetdeeltjes of schilfers omlaag op de brander vallen.

1. Warmteverdeler

2. Beschermingsmantel
3. Condensor

Brander schoonmaken

Dit is een kwestie van blazen. Meestal gaat het om losse roetdeeltjes. Leg de inspuiter een tijdje in een badje van spiritus. Gebruik nooit benzine omdat deze een te hoog vetgehalte heeft; stof hecht zich namelijk aan olie. Prik de inspuiter nooit met een metalen naald of iets dergelijks door. De kans bestaat dat deze beschadigd, waardoor de juiste lucht/brandstofverhouding in gevaar komt. De brander functioneert niet goed waardoor de koeling in gevaar komt. Blaas de inspuiter met lucht schoon of prik deze met een heel dun koperen draadje van een elektriciteitssnoer door. Koper beschadigd de brander niet.


Vonkafstelling

De afstand tussen de elektrode en de branderkop moet minimaal 3 mm zijn. Deze is vast te stellen met een voelermaat. Controleer ook of de draad van de ontsteking boven op de koelkast, bij het drukmechanisme goed vastzit. Hier zit namelijk de Piëzo-ontsteking. Dit is een kristal die door mechanische belasting elektriciteit opwekt voor het ontsteken van gas.

Oorzaken van slechte koeling

Op zeer onverwachte momenten kan de koelkast ermee stoppen. Verschillende oorzaken kunnen hiervan de oorzaak zijn. Laten we deze eens bekijken en aangeven hoe we verschillende storingen kunnen opheffen.

1. Voldoende gas aanwezig, doch er komt geen gas uit de brander

Bij het onderste ventilatierooster kan men horen of er al dan niet gastoevoer is. Geen geluid: de inspuiter is verstopt. Maak dit onderdeel schoon door met een fijn koperen draadje uit een elektrisch snoer het gaatje door te prikken. Daarna goed spoelen met spiritus. Na montage van de inspuiter controleren of er gastoevoer is. Wanneer de inspuiter niet is verstopt kan het filterelement in de gastoevoerleiding naar en vlakbij het veiligheidsventiel vuil zijn. Vervang deze.

2. Ontbreken van een vonk

Controleer dit door de ontsteker te gebruiken en in de koelkast door het vlamcontroleglaasje te kijken. Er kunnen verschillende oorzaken zijn. Het piëzo-element is vochtig of stuk. Bij de automatische elektronische ontsteker kan een elektrisch draadje loszitten. Repareer dit.

3. Slechte verbinding tussen het thermokoppelcontact en het houdcontact in het veiligheidsventiel Oplossing: de wartelmoer even losdraaien, evt. even met schuurpapier het contact opschuren en daarna weer vastdraaien. Als dat geen effect heeft vervang dan het thermokoppel.4. Er komt gas en er is geen vonk

De bevestiging van de elektrode is niet meer correct. De vonk slaat niet meer goed over. Stel de electrode af.

5. De brander brandt wel maar de koelkast koelt niet of te weinig Oorzaak: vervuiling van de brander door roet uit de schoorsteen of verbrand stof. Oplossing: brander en schoorsteen reinigen. Controleer ook de volgende zaken.

5.1 Een versleten deurrubber

Test dit door een reepje papier tussen de deur en de kast te klemmen. Het reepje papier mag er niet tussen uitvallen of wegzakken.

5.2 IJsvorming in de koelkast

Dit is vaak een aanwijzing voor een versleten deurrubber. Ook kan heet onafgedekt voedsel in de koelkast de oorzaak zijn.

5.3 Een te volle koelkast

De koude lucht circuleert onvoldoende en kan de inhoud van de kast niet bereiken.

5.4 Twee warmtebronnen tegelijk

Het ontwikkelde ammoniakgas is te heet om tot vloeistof te kunnen condenseren, waardoor er te weinig vloeistof ter beschikking is voor verdamping.

5.5 De isolatie rondom de schoorsteen is naar beneden gezakt


Dit komt voor bij koelkasten die al jaren in gebruik zijn. Er is warmte nodig om de koelkast goed te laten koelen. Wanneer het isolatiemateriaal naar beneden is gezakt is de isolatie een stuk minder waardoor er warmte verloren gaat. Dit verlies aan warmte heeft een slechte koeling tot gevolg.
Om dit euvel te verhelpen moet het isolatiemateriaal opnieuw worden aangelegd. Neem daarvoor de beschermingsmantel van de schoorsteen los en leg het isolatiemateriaal opnieuw strak om de schoorsteen heen. Breng desnoods extra isolatiemateriaal aan om de ontstane ruimte op te vullen. Maak wel gebruik van hetzelfde materiaal, dit om brand te voorkomen. Breng vervolgens de beschermingsmantel weer aan. Op deze manier is het mogelijk de koeling van oudere koelkasten te verbeteren.

Koeling verbeteren

Slechte koeling van de condensor vermindert de "aanmaak" van ammoniakvloeistof waardoor er gebrek aan vloeistof ontstaat. Hierdoor komt de koeling in gevaar. Dit "euvel" kan men verhelpen door de ventilatieroosters op juiste wijze te monteren.
De frisse buitenlucht komt via het onderste rooster en gaten in de vloer binnen, stijgt op en koelt vervolgens de condensor. Via het bovenste rooster verdwijnt de warme lucht naar buiten.
Bovendien moet de uitstromende warme lucht, ter hoogte van de bovenzijde van de koelkast, zonder enige weerstand naar buiten kunnen stromen. Met behulp van een dunne aluminiumplaat kan die geleiding worden verbeterd. Kijk eens bij uw kampeerauto of die geleiding al dan niet aanwezig is. Deze plaat kan eventueel via de opening van het bovenste rooster worden aangebracht.
Wanneer dat niet mogelijk is kunnen in plaats daarvan grotere roosters worden gemonteerd. Deze moeten elk een oppervlakte hebben van ten minste 240 vierkante centimeter. Toepassing van een ventilator verbeterd ook de koeling van de condensor aanzienlijk en is in alle gevallen aan te bevelen indien U een buitentemperatuur heeft van boven de 25 graden. Zie rechter afbeelding.


230V aansluiting

Koeling geschied op 230 volt door een verwarmingselement die het kookvat verwarmt ipv de gasvlam.
Koelt uw koelkast niet op 230 Volt voel dan of de condensor warm wordt, is dat niet het geval, dan is of de thermostaat of het verwarmingselement stuk. Dit is te controleren door de thermostaat door te verbinden (2 draden aan elkaar maken)
Wordt de condensor heet aan de zijde van het kookvat en niet aan de andere zijde, dan is er een gastechnisch probleem.

12 Volt aansluiting

Identiek aan 230V alleen wordt hier geen gebruik gemaakt van de thermostaat, het verwarmingselement is continu aan.


Installatie

Koelkasten tochtvrij installeren. Hierdoor voorkomt men enerzijds dat de lucht voor de brander uit de woonruimte wordt onttrokken en anderzijds voorkomt men dat de verbrandingsgassen in de woonruimte terecht komen (volgens DIN EN 1948). Daarvoor is nodig dat de achterzijde van de koelkast rondom, zoals bij A en B is aangegeven, met afsluitmateriaal wordt afgewerkt
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Alex & Martine
moderator
moderator
Berichten: 6641
Lid geworden op: 17 dec 2009, 16:26
woonstreek: Sint-Niklaas
Motorhome merk en type: Knaus Boxstar Freeway

Re: Ijskast

Bericht door Alex & Martine »

Plaats reactie